Logboek voor actieve teeltbedden

Beddenlogboek

22B28
Bed 28 in schema van 2022.

Template teeltbed

Initialisatie

 

Voorbereiding

Positie

afbeelding opmerking

 

 

Gebruik

datum afbeelding opmerking
datum afbeelding opmerking

 

 

 

Afbeelding

tekst


bed02

 

logboekitems

volgnr logboek item beschrijving
202206

Aan de kant van de groene kas heb ik tussen de tuinbonen en het pad de boerenkool geplant.

202206

De tomatentent opgebouwd. De ruimte is iets breder uitgevallen dan gepland.Daarom heb ik tussen de boogsegmente een vernreding van 1 meter gezet. Bij elke kruisverbinding staat een extra verticale buis met een steun. Over de tunne l een wt dekkleed van 3 bij 5 meter dat op elk oog is vastgezet met een haring in de aarde en met een koort op de horizontale legger. De poten staan in een Tverbinding waar horizontaal een stevige legger ligt die extra verankerd is.

202206

bed27 28 05

Op opengevallen plekken tussen de tuinbonen heb ik de muismeloentjes  uit de kas geplant

202205

bed28 05

Er komt ruimetgebrek in de tunnelkas. Daarom (het is nog erg vroeg) toch maar een aantal tomaten buiten uitgeplant.De vakjes meten 40 x 40 cm.

  1. Ossenhart
  2. Moneymaker
  3. Gallia
  4. Roma
202203

bed27 28 03

Steunhek verder vast gezet en nwe tuinbonen bijgeplant

202202

bed28 02

Tuin bonen uitgeplant in kluitjes van 3 op 30 cm vanalkaar. Daarna gaas langs de rij gezet mer extra ondersteuning van wilgentakken.

202201

Hoekpalen voor de tomatentent gezet zodat de plaats waar de tuinbonen komen is gemarkeerd

202111

Bed02                                                                                                                                                                              

Agapantus weggehaald en bed klaar gemaakt voor de rode bessen in vak A en B. Ik prepareer 2 vakken (A en B) om de rode bessenstruiken te planten. Daarvoor trek ik de vakken zo veel mogelijk glad en maak ik ruime plantgaten, In de plantgaten vermeng ik tot een diepte van ca 60 cm aarde en compost uit de composthoop. De struiken komen echter in de aarde die ik uit het plantgat heb gehaald. De vakken liggen evenals bed 27 aanmerkelijk hoger dan het tussenliggende pad en het hoogteverschil gaat ook hier worden opgevangen door een vlechtwerk van wilgen.

202111

Bed28

 Aan het einde van bed 28 en 29 vormt de japanse wijnbes de tuinscheiding. In 2021 was het bjznder laster om het groen van de overbuurman te weren, Zowel kweekgras, haadwinde als zevenblad wisten over het pad te komen.  Daarom be ik begonnen om het pad zwsart te schioffelen en met het "vuil" de slootswal op te hogen. Door het oprooien van de wijnbes en het plaatsen va ondersteuning met  het grove bloemengaas vanaf va 50 cm hoogte kan iok een dubbele laag karton onder de struiken leggen en daarop blad van de bramen. De stukken van de twijgen kan ik er zodra het bklad heeft losgelaten tussenuit halen.
Deze twee bedden zullen dit jaat de tomaten gaan beschermen tegen de regen.

Aan de voorkant komen op erlk bed 2 vlakken met resp rode bes en blauwe bes (elk 3 struiken) Deze vlakken zijn aanmerkelijk hoger dan de tussenliggen paden en de rest van de bessen. Daarvoor ga ik een aanvullende ondersteuning maken zodat ik later kan opvullen met houtsnippers.

Naar overzichten