Overzicht projecten om zelf te maken
Tuin DHZ

Renovatie tunnelkas

De folie op de kas is nu 5 jaar oud en ik begin te merken dat de folie te lijden heeft omdat het niet stark genoeg gespannen was. De aanvallen van de storm Eunice hebben enklel scheurtjes gemaakt en ook het houtwerk is aan vervanging toe.  Beter om het nu aan te pakken dan de oorspronkelijke planning aan te houden. Dan is een volgende storm mij voor.

Nu ik de kas toch ga renoveren ga ik hem ook in lijn plaatsen met de bedden. Dat betekent dat ik de middellate rode besssen  moet oprooien en verplaatsen. Ook de suikerworterl tussen de rode bessen en de kas moet er aan geloven, maar dat zie ik later wel.

Stand op 31 maart 2022

Voorbereiding.

 1. Maak tunnel leeg
 2. Verwijder schaduwdoek
 3. Verwijder alle touwtjes
 4. Verplaats de onderste buis aan beide zijden naar de binnenkant van de staande bogen. Hu staan ze zoals op de bouwinstructie stond aan de buitenkant. Dat gaf echer extra slijtage aan de onderzijde van de folie. Alleen niet van de achterste en voorste boog, want dat staat de constructie niet toe.Verwijder oude tegels en glasplaten van de wanden.
 5. Ik heb de binnenzijde van de tunnel afgezet net oude geharde glasplaten en 30 bij 30 tegels.
 6. Alle hout dat herbuikaar was uit elkaar halen en spijkervrij maken.

Verwijder oude folie en prepareer het frame.

 1. Verwijder de oude folie voorzichtig van de bogen zodat veel hergebruikt kan worden.
 2. Controleer de moeren en bouten.
 3. Verwijder eventueel roest en behandel de roestplekken.
 4. Zet raamhoeken (5 x 5 x 5 cm vast op de eindbogen aan het einde van de horizontale buizen -behalve die op de het onder-frame- zodat de buitenzijde in een(1) vlak ligt net de buitenzijde van de boog. Zet raamhoek stevig vast met de moer en bout van het frame.

Maak voor wand.

tunnelkas01De voorkant van de tunnel gezien van binnen uit In grijs de boog.  8 is de binnenkant van de deur

 1. Ik heb bij de lokale DHZ winkels houten pallets verzameld. Die heb ik uit elkaar gehaald en spijkervrij gemaakt. Zo kreeg ik o.a. planken van ca 2 meter lengte en 1 meter lengte.
 2. Verdeel de voorwand in 3 panelen van elk ca 1 meter.
 3. Paneel 1 en 2
  1. Begin met de bodemplank(1) en zet haaks daarop de korte verticaal(2). Deze moet zo lang zijn dat hij de boog helemaal bedekt aan de lage zijde .
  2. Plank 1 en 3 zijn ca 110 cm lang en steken straks uit buiten de panelen.
  3. Zet de andere verticalen strak tegen elkaar op de bodemplank(1)
  4. Zet evenwijdig aan de bodemplank een plank (3) op ca 60 cm hoogte. De hoogte moet zo zijn dat het laagste punt van de verticaal (2) nog ca 10- cm boven deze plank uitsteekt.
  5. Stel het paneel waterpas op tegen de boog en teken de bovenkant van de boog af op de verticalen.
  6. Zaag de verticalen volgens de afgetekende boog af.
  7. Meet een nieuwe plank (4) in zodat deze alle verticalen bedekt waarbij er minimaal 5 cm ruimte overblijft aan de bovenzijde van de korte verticalen en er minimaal 15 cm over is bij de langste verticaal.
  8. Zet plank 5 parallel aan plank 3 en laat evenals plank 1 en 3 ca 10 cm uitsteken om later plank 7 op te kunnen bevestigen
 4. P aneel 2
  1. S tel panelen 1 en 2 op tegen de boog.
  2. Meet plank 6 af zodat deze binnen de boog blijft.
  3. Bevestig verticalen op plank 6
  4. Zet plank 6 met de verticalen (7) vast aan panelen 1 en 2
  5. Teken de boog af aan de bovenzijde van de boog op de korte verticalen
  6. Maak plank 6 los van panelen 1 en 2
  7. Zaag de verticalen op maat en zet een extra horizontaal zo dat er ca 4 cm ruimte voor de boog over blijft op de verticalen
 5. Beits alles en zet weg

Stel frame en prepareer frame.

 tunnelkas06
 1. Tuinzijde:
  1. Horizontaal waterpas stellen van tegels 60 x 40 langs de tuinzijde zo dat de bovenzijde ca 25 cm boven het maaiveld uitsteekt.
  2. De tegels aan de buitenzijde borgen met latten en sla die tot 15 cm onder de rand van de tegel in de grond. (dit kan oud hout zijn dat anders weggegooid zou worden, van maximaal 1 cm dik zodat het later de folie niet beschadigt.
  3. Plaats het frame op de tegels
  4. Boog 2,3, 5 en 6 aan de binnenzijde van de tunnel voorlopig borgen met palen. Kan met bindstrips of touwtjes. (Worden later toch verwijderd)
  5. Bij boog 1,4 en 7 een pergola anker (van 5 bij 5 bij 75 cm plaatsen waar ik later een borgbalkje in zet.
 2. Achterwand:
  1. Frame haaks afstellen en de tegels 40 x 60 voor de achterwand stellen.
  2. Tegels aan de buitenkant borgen van de achterwand met de verdikte tegels die ik elders op de tuin heb liggen.
  3. De ruimte tussen de verdikte stukken en de grote tegels wordt niet opgevuld met aarde.
  4. Achter deze speciale tegels een lange (2,4 m) betonnen strip gelegd die ik nog ergens had liggen.
 3. Slootzijde:
  1. Het frame aan de slootzijde waterpas stellen op steunen en daar de tegels 40 bij 60 horizontaal strak onder stellen.
  2. Elke tegel direct aan de buitenzijde borgen zoals aan de tuinzijde en ook de bogen 6,5,3, en 2 aan houten palen borgen en bij bogen 7, 4 en 1 de pergola ankers plaatsen.
 4. Voorzijde:
  1. Aan de voorzijde maak ik van oude tegels een drempel waarop het frame rust.
  2. De drempel bestaat uit 5 lagen tegels afgedekt door twee betonplaten die ik op maat heb geslepen zodat ze precies tussen de zijwanden passen.
 5. Aan de buitenzijde van de lange zijden greppel uitgraven ca 10 cm dieper dan de diepte van de horizontale tegels en ca 50 cm breed uitgevlakt en aangestampt. Hier wordt straks de folie in vastgelegd De uitgegraven aarde blijft aan de buitenkant van de greppel liggen.

Span de folie.

 tunnelkas03 tunnelkas04
 1. Prepareer foliedoek
  1. De folie meet 8 meter bij 6.80
  2. Markeer de middens van de zijden van de folie.
  3. Teken lijn op  20 cm van 6,80 en 60 cm van de 6,80
 2. Leg de folie in de greppel(9) aan de windzijde met de 20 cm lijn aan de deurzijde en trek de folie over de tunnel zodat de middenmarkeringen op de nok van het frame ligt.
 3. Zet folie (6) op boog 1 in de top van de boog met clips op de midden markering vast.
 4. Trek doek uiterst strak op boog 7 in de top en zet vast met clips
 5. Leg de folie plat in de greppels. Trek midden van het foliedoek aan de slootzijde uiterst strak naar beneden en duw het met de voeten nog dieper in de aarde over ca 50 cm.
 6. CA 10m aarde op de folie. Stamp een laag aarde goed aan en borg  met  een platte tegel(7) .
 7. Herhaal stap 5 en 6 voor het midden van de andere kant.
 8. Zet de 20 cm lijn vast op boog 1 en span goed aan.
 9. Span zo strak mogelijk op boog 7.
 10. Vul de greppels van uit het midden met ca 10 cm aarde en stamp flink vast.
  1. Borg de aangestampte aarde met een platte tegel  en houd een paar cm afstand van de opstaande tegels.
  2. Vouw de overblijvende flap over de platte tegel terug (9).
  3. Vul de greppel af met aarde
 11. Ik zet een rand stevig  beschermingsschuim(10) tussen de verticale tegels en de folie die ik gespannen heb zodat de ruwe rand van de tegels de folie niet zal beschadigen

Bouw achterwand op

tunnelkas01 tunnelkas07
 1. Zet een  horizontaal tussen de kozijnhoeken op halve hoogte van de kas(1)
 2. Ik heb twee pallets die samen bijna 3 meter breed zijn en mooi tussen de zijwanden van de kas passen (2 en 3).
 3. De open zijde van de pallets aan de binnenkant van de tunnel. Daar zet ik ze aan elkaar vast met een horizontale plank
 4. Ik zet ook op de buitenhoeken van de pallets de stevige beschermschuim.
 5. De pallets zet ik met elk twee buisklemmen op de liggende buis van het frame vast en met lange schroeven aan de 5 bij 5 balkjes die in de pergola ankers staan.
 6. Aan de kozijnhoek in de nok bevestig ik een plankje van 60 cm (5)
 7. Aan de uiteinden een vertikaal naar de pallets (6) die ik ook vastzet op de horizontaal (1)
 8. De onderste delen van de folieflappen span in strak op de pallets en zet ik vanaf de zijkanten vast met 3 planken
 9. De tunnelfolie was verpakt in een stuk dik vijverfolie dat precies even hoog is als de pallets en ruim past tussen de flappen van de tunnelfolie.  Ik kzet het vast met de verticalen naast  de 3 planken waarmee ik de flappen van de tunnelfolie heb vastgezet.
 10. Ik zet planken (8) vanaf de verticaal (6) strak tegen elkaar aan op de horizontaal (1) naar de pallets en zet daarmee ook de bivekant van de vijverfolie vast
 11. Ik span de flap(9)vast op de horizontaal (1).
 12. Ik span de overgebleven flappen van de tunnelfolie strak en vouw het zo dat de opening van de plooien naar beneden wijst. Met plank (7) zet ik de gespannen folie vast.
 13. NB Later zal ik de opgespannen flappen van  12 nog bekleden met verticalen als ik weer nieuw hout verzameld heb.
 14. NB De pallets bekleed ik later ook nog met planken zodat het er als één geheel uit ziet
 15. NB Er moet nog een venster gezet worden in vak 10

Schuifdeur maken

tunnelkas09

 1. Ik maak de schuifdeur ( 100 bij 190 cm) van 8 hele plaatjes  van het schuurtje dat door de storm Eunice  in het water is gezet.
 2. Als basis gebruik ik een balkje voor de onderzijde waar ik de eerste 4 plaatjes op zet.
 3. De tweede rij plaatjes zet ik met een goed plank vast op de eerste rij plaatjes.
 4. Daarna zet ik nog  twee planken en aan de bovenkant een brede plank die later door een geleiderail moet schuiven
 5. Vertikaal verstevig ik de zijkanten van de deur nog met een smalle plank.
 6. Onder het balkje van 2 bevestug ik twee blokwielen.

Daarvoor gebruik ik 8 plaatjes die ik met 3 plankjes van 1 meter aan

Voorwand plaatsen

 tunnelkas08
 1. Zet paneel 1 vast op de horizontale buis van  boog nr 1 met een buisklem en op de linker raamhoek.
 2. Zet paneel 2 vast aan paneel 1 en aan de raamhoek ik de nok
 3. Zet paneel 3 vast aan paneel 2 en met een buisklem aan de horizontale buis  van boog 1 en aan de rechter raamhoek.
 4. Zet de schuifrail voor de deur op de voorwand vast (7)
  1. Meet de bovenzijde (+ 1 cm) van de schuifdeur af op de voorwand
  2. Schroef de plank vast zodat deze ook duidelijk in de verstevigingsplanten aan de binnenkant van de panelen vast zitten
  3. Schroef de lat vast op de balk
  4. Schroef het U-profiel dat als geleidrail dienst gaat doen vast onder de lat
  5. Zet de staander in de pergola-anker en bevestig dan aan de plank met geleiderail (4)
  6. Zet wilgenstam onder het uiteinde van de geleiderail (6)
 5. Schuin afstandlat af en zet vast(3)
 6. Zet tenslotte een borgpaal voor de drempel zodat de deur nuiet eruit kan waaien

Fotoalbum

Gebruik rechter muisknop om de foto te vergroten.

 • DSC02699.JPG
 • DSC02700.JPG
 • DSC02701.JPG
 • DSC02702.JPG
 • DSC02703.JPG
 • DSC02704.JPG
 • DSC02705.JPG
 • DSC02706.JPG
 • DSC02707.JPG
 • DSC02728.JPG
 • DSC02729.JPG
 • DSC02730.JPG
 • DSC02831.JPG
 • DSC02832.JPG
 • DSC02833.JPG
 • DSC02834.JPG
 • DSC02835.JPG
 • DSC02836.JPG
 • DSC02837.JPG
 • DSC02840.JPG
 • DSC02841.JPG
 • DSC02842.JPG
 • DSC02843.JPG
 • DSC02844.JPG
 • DSC02879.JPG
 • DSC02881.JPG
 • DSC02882.JPG
 • DSC02883.JPG
 • DSC02884.JPG